Schoolreizen

27 februari 2019

Over een aantal maanden zullen de schoolreizen weer plaatsvinden. Hieronder volgt informatie over de bestemmingen, data en de kosten/betaling.

Groep 1 en 2: 18 juni met de bus naar de Drentse Koe, Ruinerwold (gr. 1c gaat deze dag iets leuks rondom school doen)

Groep 3: 27 juni met de bus naar Duinenzathe, Appelscha

Groep 4: 4 juli met de bus naar Drouwenerzand, Drouwen

Groep 5: 27 juni met de bus naar Kameleondorp Terherne

Groep 6: 27 juni met de bus naar Nationaal Park De Alde Feanen, Eernewoude

Groep 7: 27-28, 28-29 mei op de fiets naar Appelscha (1 overnachting)

Groep 8: 1 t/m 3 juli naar Schiermonnikoog (2 overnachtingen)

 

De kosten bedragen voor:

Groep 1a en 1b:     € 18,00

Groep 2:                 € 18,00

Groep 3 en 4:         € 22,00

Groep 5 en 6:         € 30,00

Groep 7:                 € 35,00

Groep 8:                 € 85,00

Wilt u zo vriendelijk zijn de van toepassing zijnde bedragen voor 30 mei a.s. te voldoen op bankrekeningnr. NL 55 RABO 031.01.38.523 t.n.v. Obs Kloosterveen, met vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en)?

Alvast bedankt voor uw medewerking.

De deelname aan en het betalen van de schoolreis is vrijwillig.

Als u niet wilt dat uw kind meegaat, dient u dit, met redenen omkleed, schriftelijk aan te geven bij de directie. Uw kind wordt de schoolreisdag(en) in een andere groep geplaatst.

Wanneer het financieel niet haalbaar is om uw kind mee te laten gaan, kunt u gebruikmaken van de gemeentelijke regeling: “Toekenning meedoen premie”. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de gemeente. Mocht u niet voor deze regeling in aanmerking komen, dan kunt u dit aangeven bij de directie. Misschien is het mogelijk dat u de kosten of een deel van de kosten op een ander tijdstip wel kunt betalen. We kunnen daar dan afspraken over maken.

Geen contact opnemen en niet betalen, betekent dat uw kind de schoolreisdag in een andere groep wordt geplaatst op school.

Bij ziekte en grensoverschrijdend gedrag tijdens de schoolreis wordt u geïnformeerd. U moet uw kind dan komen ophalen. Kinderen met extreme heimwee of kinderen met een bepaalde (geloofs)overtuiging mogen ’s avonds opgehaald worden. Zij worden ’s ochtends bij het ontbijt weer terug verwacht. De ouders/verzorgers regelen dit zelf.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.