Brengen van uw kind in de klas

12 december 2018

Aanpassing van de afspraken over het brengen van uw kind in de klas

Beste ouder(s), verzorger(s)

In voorgaande jaren hebben wij regels afgesproken over het brengen van uw kind(eren) in de klas. Deze regels zijn opgesteld om een aantal redenen:

 • Voor de kinderen van groep 1 is geborgenheid en een goede overdracht van ouder/opvang naar de leerkracht belangrijk, daarom kunnen de kinderen in de klas worden gebracht
 • De kinderen van groep 2 maken de overstap van in de klas brengen tot de klasdeur na de herfstvakantie
 • De kinderen van groep 3 worden na de herfstvakantie niet meer binnen gebracht.
 • De inlooptijd is bedoeld als werktijd voor de kinderen die naar binnen gaan
 • Een praktisch maar ook discutabel punt is de ruimte in de halletjes (hoofdgebouw) en de gang (dependance)
 • Om toch betrokken te zijn bij het leerproces van de kinderen zijn er inloopmiddagen na schooltijd gecreëerd (zie kalender)

Wij merken dat veel kinderen en ouders het belangrijk vinden en als prettig ervaren om ’s ochtends afscheid te nemen in de klas. Nog net even dat nieuwe leesboek laten zien of een bouwwerk dat bewaard is gebleven etc. De ervaring is dat de behoefte om afscheid te nemen in de klas afneemt met de stijging van de leeftijd, een kind van 6 jaar wil zelf zijn jas uitdoen en een bijna puber vindt het gemiddeld genomen helemaal niet leuk dat iemand meekomt in de klas. Dit verschilt natuurlijk per kind.

Om tegemoet te komen aan de wens van de kinderen, de ouders en ook zeker van de onderbouwleerkrachten gaan we over op het afschaffen van bovenstaande afspraken.

Welke regels gelden vanaf nu?

 • Als u wilt kunt u uw kind in de klas brengen (groep 1 t/m 8)
 • U kunt dan iets bekijken of even zien dat uw kind bezig is met klaargelegd (keuze)werk
 • In de groepen 1 t/m 4 heeft u misschien een boodschapje voor de leerkracht, deze kunt u doorgeven aan de leerkracht of noteren in het boekje bij de deur
 • Bij de eerste bel verlaten alle ouders/andere brengers de klas.
 • We gaan ervan uit dat het brengen in de klas vanaf groep 5 niet meer voor de geborgenheid of veiligheid is, maar een doel heeft
 • De inlooptijd is niet bedoeld om zorgen of problemen te bespreken met de leerkracht. Als u zich zorgen maakt aarzel dan niet om dadelijk (liefst per mail) een afspraak voor een gesprek te maken met de leerkracht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.