Medezeggenschapsraad en oudervereniging

Kindcentrum Kloosterveen heeft een actieve oudervereniging (OV) en medezeggenschapsraad (MR). Via deze overlegorganen kunnen ouders meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum. Iets wat we heel belangrijk vinden. 

 

Medezeggenschapsraad (MR)
Een schooldirectie neemt de beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de medezeggenschapsraad. De MR vertegenwoordigt zowel de ouders, als het team van ons kindcentrum. De directeur heeft een adviserende rol. De medezeggenschapsraad wordt niet alleen geïnformeerd, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft daarvoor twee soorten rechten: het advies- en het instemmingsrecht. Leden kunnen zo meepraten over bijvoorbeeld de vakantieregeling, wijzigingen van het beleid of een fusie met een andere school. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

Leden Medezeggenschapsraad (MR)

Mark Geneuglijk (oudergeleding)               Mihra Hamzic (oudergeleding)

Rianne Pomper (oudergeleding)                Sebastiaan Boerema (oudergeleding, secretaris)

Marcella Sulmann (teamgeleding)             Mariska ten Berge (teamgeleding, wnd. voorzitter)

Emma Musch (teamgeleding)                    Linda Scholtmeijer (teamgeleding, penningmeester)

 

Oudervereniging (OV)

 

De oudervereniging is een vereniging waar in principe alle ouders/verzorgers van leerlingen lid van zijn. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ouders en twee teamleden. De OV vergadert ongeveer 1x per maand op donderdagavond. De bestuursleden van de oudervereniging helpen het schoolteam bij activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen en de Avondvierdaagse. Ook kan de oudervereniging adviserend optreden richting de MR en speelt de oudervereniging een rol in het bevorderen van de contacten tussen school en ouders. De voorzitter van de oudervereniging heeft regelmatig overleg met de directie. Tips of suggesties voor de oudervereniging? Spreek één van de leden aan of stuur een e-mail naar ov@kindcentrum-kloosterveen.nl.  

Bestuursleden:

Chanine Baartse                        Pauline de Jong

Marije Bosscha                          Hiljanne Koops

Grada de Boer                           Marcel Kuiper

Pauline van Dijk                         Thijs Pit

Charlotte van Dijken                  Eveline Zaagman

Heidi van Duijn                          Linda Scholtmeijer (team)

Coby Geneuglijk                        Richard Hofman (team)

Lonneke Groen                          

 

                          

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.