Medezeggenschapsraad en oudervereniging

Kindcentrum Kloosterveen heeft een actieve oudervereniging (OV) en medezeggenschapsraad (MR). Via deze overlegorganen kunnen ouders meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum. Iets wat we heel belangrijk vinden. 

Medezeggenschapsraad (MR)
Een schooldirectie neemt de beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de medezeggenschapsraad. De MR vertegenwoordigt zowel de ouders, als het team van ons kindcentrum. De directeur heeft een adviserende rol. De medezeggenschapsraad wordt niet alleen geïnformeerd, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft daarvoor twee soorten rechten: het advies- en het instemmingsrecht. Leden kunnen zo meepraten over bijvoorbeeld de vakantieregeling, wijzigingen van het beleid of een fusie met een andere school. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

Leden Medezeggenschapsraad (MR)

Mark Geneuglijk (oudergeleding)               Mihra Hamzic (oudergeleding)

Rianne Pomper (oudergeleding)                Sebastiaan Boerema (oudergeleding, secretaris)

Marcella Sulmann (teamgeleding)             Mariska de Vries (teamgeleding, wnd. voorzitter)

Emma Musch (teamgeleding)                    Linda Hendriks (teamgeleding, penningmeester)

 

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging is een vereniging waar in principe alle ouders/verzorgers van leerlingen lid van zijn. Het bestuur van de vereniging bestaat uit elf ouders en twee teamleden. De OV vergadert ongeveer 1x per maand op donderdag.  De bestuursleden van de oudervereniging helpen het schoolteam bij activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en de Avondvierdaagse. Ook kan de oudervereniging adviserend optreden richting de MR en speelt de OV een rol in het bevorderen van de contacten tussen school en ouders. De voorzitter van de oudervereniging heeft regelmatig overleg met de directie. Tips of suggesties voor de oudervereniging? Spreek één van de leden aan of stuur een e-mail naar ov@obs-kloosterveen-assen.nl.  

Bestuursleden:

Chanine Baarts                                  Ischa de Bruin                                 Grada de Boer

Pauline van Dijk                                Charlotte van Dijken                      Coby Geneuglijk

Jessica Hof (team)                            Hiljanne Koops                                Marcel Kuiper

Janne Slegers                                    Henk van Veen                                Agnes Waldus ( team)

Eveline Zaagman

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.