Daltononderwijs

Wij werken vanuit de kernwaarden van het daltononderwijs. Ons doel is de leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en zelfstandig werkende kinderen, die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en voor hun omgeving. Binnen het daltononderwijs zijn vijf principes belangrijk: vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, efficiëntie en reflectie. Als daltonkindcentrum stemmen we ons onderwijsaanbod af op de behoeften, interesses en competenties van de individuele leerling. Zo kunnen we hen onderwijs aanbieden waarin ze op basis van wederzijds vertrouwen uitdagingen aan durven gaan. 

1. Vrijheid in gebondenheid

Wij geven kinderen vrijheid en verantwoordelijkheid. Door kaders aan te geven en regels af te spreken, ontstaat hier ruimte voor. Een kind mag bv. zelf een werkplek kiezen en of het alleen of samen aan de slag wil. We leren kinderen zichzelf doelen te stellen en te vragen om extra uitleg, als ze dat nodig hebben. 

2. Zelfstandigheid

De kinderen werken met een taak. In deze taak staan de doelen en de opdrachten beschreven. Dit kan een dag-, of weektaak zijn, afhankelijk van de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. De leerkracht stelt in samenwerking met het kind deze taak samen. De leerkracht schept vervolgens de voorwaarden, zodat een leerling de taak zelfstandig kan uitvoeren.

3. Samenwerking
Samenwerken moet je leren. Daarom werken de kinderen samen met een ander kind uit de groep, hun maatje. We leren ze hulp geven en vragen. Daarnaast ontwikkelen ze zo hun sociale vaardigheden en leren ze elkaars kwaliteiten kennen.

4. Efficiëntie
Een leerproces is efficiënter wanneer je vooraf weet wat je gaat leren, wanneer het klaar moet zijn en wat je nodig hebt. Met behulp van hun taak leren kinderen hier inzicht in krijgen. 

5. Reflectie
De kinderen reflecteren op hun eigen handelen door op de taakbrief aan te geven wat deze week goed ging en aan welk doel ze de komende tijd gaan werken.

 

Video's

Dalton onderwijs film

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.